Kompensasjonsordning for høye strømpriser. Beløpet blir utbetalt på forfallsdato på faktura.

Får dere faktura med 0,00 beløp, er denne bare å slett i deres nettbank.  Det betyr at det er penger til gode.  Og de blir utbetalt når dato på forfall er klar og deres bankkonto nr. er oppdatert.  Alle som har meldt fra om dette tidligere, skal ikke gjøre dette igjen. Kontonr.  ligger klar for […]

Prisjustering på nettleien fra 1. juni 2022

Prisjustering på nettleien fra 1. juni El-verket Høland ønsker at våre nettkunder skal ha lav nettleie. Derfor senket vi nettleien ved årskiftet. Økte kostnader utover året, som selskapet ikke styrer, gjør at vi må øke nettleien fra 1. juni 2022. Økningen blir på kr. 100,- pr. måned i fastbeløp for alle kunder. Videre øker vi […]

Mottatt svindel-SMS? Melding fra Kredinor

Dersom du er usikker på om en melding du har mottatt fra Høland og Setskog Elverk SA eller Kredinor som avsender er reel, kan du gå inn på Kredinor.no og velge «Se status i din sak» Om du har en sak hos Kredinor vil den komme opp når du legger inn opplysninger fra linken som […]

Nye standardavtaler 1. april 2021

Nye tilknytningsvilkår er utarbeidet av Energi Norge og vil være gjeldende fra 1. april 2021 https://www.energinorge.no/fagomrader/standardavtaler/