Besøk av Eltilsynet?

Har du fått du besøk på døra av Eltilsynet? Dette er reelt og de er sendt ut fra oss. Så ta vel imot dem.