Tiltak for å begrense virusspredning

Høland og Setskog Elverk SA gjennom datterselskapene El-Verket Høland og VEV har ansvaret for driften av strømnettet og bredbåndsinfrastruktur.

I den forbindelse iverksetter vi følgende tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset og for å sikre at våre mannskaper fortsatt kan utføre viktige arbeidsoppgaver:

Vi gjennomfører tiltakene fra fredag morgen, og frem til annen informasjon blir gitt.