Nye standardavtaler 1. april 2021

Nye tilknytningsvilkår er utarbeidet av Energi Norge og vil være gjeldende fra 1. april 2021

https://www.energinorge.no/fagomrader/standardavtaler/