Kompensasjonsordning for høye strømpriser utbetales i uke 6 for husholdningskunder.

Nettkunder som har kraftleverandører som har sendt ut sin faktura med strømproduktet, vil få nettfakturaen fra El Verket Høland AS i løpet av uke 3.  Kundene kan gå inn på min side «kontakt oss» og sende melding med sitt konto nr som pengene skal utbetales til. Beløpet blir utbetalt ved forfall på faktura den 07.02.2022 ( se dato på girodelen).

Du trenger ikke gjøre noe som helst for å få kompensasjon – beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien. Ordningen gjelder fra og med desember til og med mars. Hvis du har rett på støtte, vil du få det første fratrekket på fakturaen du mottar og som har forbrukskode 35 (husholdning). Se informasjon fra NVE og regjeringen nedenfor.

De kundene som har VEV Romerike AS  som kraftleverandør får sin nettleie trukket fra på denne faktura.

Jordbruksanlegg

De kundene som har Jordbruk kode 01. som sitt org nr må selv søke støtte på dette hos Landsbruksdepartementet.  Se myndighetenes  hjemmesiden til NVE.  Søknad eller eventuelle spørsmål kan da sendes på

postmottak@lmd.dep.no

Sentralbord +47 22 24 92 50

Svindelforsøk

Vi ber alle våre kunder være oppmerksomme på svindel i forbindelse med kompensasjonsordningen for høye strømpriser. Har du fått en mistenkelig e-post eller SMS  fra din kraftleverandør om faktura hvor det oppfordres til å legge inn kortnummer eller andre opplysninger? IKKE gjør det.
Du trenger ikke gjøre noe for å få støtten, den kommer automatisk som fratrekk på nettleiefakturaen.

Det er kun nettselskapene som utbetaler kompensasjon vedr strømforbruk.

Strømstøtte vedr borettslag/sameie se info her https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/slik-gjennomfores-stromstotte-til-boligselskapene/

Div informasjonssider:

nve.no

regjerningen.no