Ny nettleiemodell fra 1. august 2022

Fra 1. August 2022 innføres en ny prismodell for nettleie som skal bidra til å fordele belastningen på strømnettet mer jevnt over hele døgnet.
Blir vi smartere strømbrukere, kan vi redusere behovet for fremtidige utbygginger av strømnettet, og dermed holde nettleien lavest mulig.

Hva betyr ny nettleie for deg

Hvordan den nye nettleien slår ut for deg avhenger av hvor mye strøm du bruker, og når på døgnet strømforbruket er på sitt høyeste.

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Nettleien vil fremdeles bestå av to ledd, et energiledd og et fastledd (+ avgifter) Nytt fra 1.  august er at fastleddet har ulike trappetrinn.

Tariffene fra 1.aug 2022:

Tariffer privatpersoner

Tariffer næringskunder under 100 000 kWh

 Tariffer næringskunder over 100 000 kWh

På  Min side kan du enkelt følge med på hvilken tid på døgnet du bruker mye strøm.

Se video som forklarer ny nettleiemodell: