Kompensasjonsordning for høye strømpriser. Beløpet blir utbetalt på forfallsdato på faktura.

Får dere faktura med 0,00 beløp, er denne bare å slette i deres nettbank.  Det betyr at det er penger til gode.  Og de blir utbetalt når dato på forfall er klar og deres bankkonto nr. er oppdatert.  Alle som har meldt fra om dette tidligere, skal ikke gjøre dette igjen. Kontonr.  ligger klar for neste betaling. 

Nettkunder som har kraftleverandører som har sendt ut sin faktura med strømproduktet, vil få nettfakturaen fra El Verket Høland AS.   Beløpet blir utbetalt ved forfall på faktura ( se dato på girodelen).

Du trenger ikke gjøre noe som helst for å få kompensasjon – beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien, og det beløp som eventuelt er til gode blir utbetalt. Ordningen gjelder fra og med desember  2021 til og med mars  2023 og gjelder husholdningskunder med 35 i forbrukskode.

De kundene som har VEV Romerike AS  får strømfaktura med nettleie trukket fra på denne.  Faktura for nettleie finner man på  «MIN SIDE» når du logger på.

Elhub informasjon

Jordbruksanlegg

De kundene som har Jordbruks kode 01. som næringskode på sitt org nr må selv søke støtte på dette hos Landbruksdepartementet.  Se nytt fra NVE 18. mars 2022.

Støtteordning for Jordbruk og vekstnæring

Søknad eller eventuelle spørsmål kan da sendes på

Strømstøtte Jordbruk

postmottak@lmd.dep.no

Sentralbord +47 22 24 92 50

 

Strømstøtte vedr borettslag/sameie se info her Borettslag

nve.no

regjerningen.no

Fra og med januar har Regjeringen justert opp kompensasjonsgraden fra 55 til 80 prosent.

Satsene for juli er nå fastsatt:

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 166,90 øre/kWh 96,90 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 262,78 øre/kWh 192,78 øre/kWh
NO5 (Bergen) 166,90 øre/kWh 96,90 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 1,91 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/ mva 1,92 øre/kWh 0 øre/kWh

 Rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kwh

Kompensasjonsgrad: 80 %

Volumbegrensning: 5 000 kWh

Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:

(gj.snitt områdepris – terskelpris) * komp.grad * mva

(gj.snitt områdepris – 70 øre/kwh) * 0,80 * 1,25

 

OBS  Svindelforsøk

Det er kun nettselskapene som utbetaler kompensasjon vedr strømforbruk.

Vi ber alle våre kunder være oppmerksomme på svindel i forbindelse med kompensasjonsordningen for høye strømpriser. Har du fått en mistenkelig e-post eller SMS  fra din kraftleverandør om faktura hvor det oppfordres til å legge inn kortnummer eller andre opplysninger? IKKE gjør det.
Du trenger ikke gjøre noe for å få støtten, den kommer automatisk som fratrekk på nettleiefakturaen.