Informasjon vedrørende kompensasjonsordning for strømstøtte fra NVE.

Får dere faktura med 0,00 beløp, kan denne bare slettes i deres nettbank.  Det betyr at det er penger til gode.  Og de blir utbetalt når dato på forfall er klar og deres bankkonto nr. er oppdatert.  Alle som har meldt fra om dette tidligere, skal ikke gjøre dette igjen. Konto nr.  ligger klar for neste utbetaling. 

Hvis du ønsker å endre eller legge inn konto nr –  Gå inn på «min side» felt nederst på siden – 

Min profil
Personopplysninger
Bytt passord
Meld flytting
Varsel strømstans
Kontonummer for utbet.
Innlogging Elhub

Nettkunder som har kraftleverandører som har sendt ut sin faktura med strømproduktet, vil få nettfakturaen fra El Verket Høland AS.   Beløpet blir utbetalt ved forfall på faktura ( se dato på girodelen).  Gå inn på «Min side»  og se effekt og beløp.

Du trenger ikke gjøre noe som helst for å få kompensasjon – beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien, og det beløp som eventuelt er til gode blir utbetalt. Ordningen gjelder fra og med desember  2021 til og mulig ut  2023 og gjelder husholdningskunder med 35 i forbrukskode.

De kundene som har VEV Romerike AS  får strømfaktura med nettleie trukket fra på denne.  Faktura for nettleie finner man på  «MIN SIDE» når du logger på.

Info fra NVE vedr fritidsbolig – strømstøtte.

Bruksendring vedr strømstøtte fritidsbolig

Elhub informasjon

Jordbruksanlegg

De kundene som har Jordbruks kode 01. som næringskode på sitt org nr må selv søke støtte på dette hos Landbruksdepartementet.  Se nytt fra NVE 18. mars 2022.

Støtteordning for Jordbruk og vekstnæring

Søknad eller eventuelle spørsmål kan da sendes på

Strømstøtte Jordbruk

postmottak@lmd.dep.no

Sentralbord +47 22 24 92 50

Strømstøtte vedr borettslag/sameie se info her Borettslag

nve.no

regjerningen.no

Satsene for Desember 2022 er nå fastsatt fra NVE:

NVE informasjonsskriv Desember 2022

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 268,68 øre/kWh 223,51 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 268,67 øre/kWh 223,51 øre/kWh
NO5 (Bergen) 269,52 øre/kWh 224,46 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 181,53 øre/kWh 125,47 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva 98,54 øre/kWh 32,11 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva* 98,54 øre/kWh 25,68 øre/kWh
 Rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kwh

Kompensasjonsgrad: 90 %

Volumbegrensning: 5 000 kWh

Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:

(gj.snitt områdepris – terskelpris) * komp.grad * mva

(gj.snitt områdepris – 70 øre/kwh) * 0,90 * 1,25