­Kompensasjon ved svært langvarige strømbrudd

 

Husholdninger og fritidsboliger skal få utbetalt en kompensasjon når de har hatt avbrudd som varer i mer enn 12 timer

Kompensasjonen per målepunkt er:

For fritidsboliger kan du maksimalt få kompensasjon som tilsvarer det du betaler i årlig nettleie. Varigheten på strømbruddet blir regnet fra det tidspunktet Elverket har blitt kjent med, eller burde blitt kjent med strømbruddet.
En økonomisk kompensasjon  kan gis,  men bare hvis strømbruddet skyldes forhold utenfor ditt ansvarsområde. Det elektriske anlegget i boligen eller i fritidsboligen din er ditt eget ansvar.  Hvis du har hatt flere strømbrudd på rad, regnes det som sammenhengende dersom det har gått mindre enn to timer mellom hvert strømbrudd. 

Hvordan utbetales kompensasjonen:

Har du opplevd et langvarig strømbrudd i bolig eller fritidsbolig trenger du faktisk ikke å ta kontakt med nettselskapet, fordi kompensasjonen beregnes og utbetales automatisk. Kompensasjonen vil bli trukket fra på neste faktura. Hvis fakturaen nettopp er sendt fra oss, vil den trekkes fra den neste fakturaen.