Det lokale Eltilsyn

Visste du at halvparten av alle branner i Norge starter med komfyren? En enkel komfyrvakt kan redde hjemmet ditt fra brann. Les mer om hva du kan gjøre for å sikre hjemmet ditt her.

Vil du ha besøk på skole, barnehage eller institusjon?
Vi kommer gjerne på besøk og forteller om el-sikkerhet og hvordan hver enkelt av oss kan være med på å forhindre brann i det elektriske anlegget.
Ta kontakt på telefon:

Det lokale eltilsyn
Vi i det lokale eltilsynet jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Vi er pålagt under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), å føre tilsyn innenfor vårt forsyningsområde og er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet.

DLE:

Vår elsikkerhetsingeniør Øystein Foss Vold treffer du på tlf: 913 87 522