Elhub

Hub er et engelsk ord for knutepunkt. Og Elhub er et sentralt IT-system som er laget for å gjøre strømmarkedet så effektivt som mulig.

Elhub er rett og slett et nasjonalt knutepunkt, som samler informasjon og kommunikasjon fra forbrukere, nettselskap og kraftleverandører. Med Elhub er det blant annet enklere for deg som forbruker, å ha oversikt over alt som har med strømmen din å gjøre.

Med Elhub

… Slipper du å lese av strømmen!

AMS-måleren din kommuniserer automatisk med Elhub om hvor mye strøm du bruker.

… Er det enklere å bytte strømleverandør.

Når en kunde inngår en avtale med en strømleverandør, mottar Elhub denne informasjonen. Og resten av prosessen settes i gang automatisk.

… Får du får bedre oversikt over strømforbruket ditt.

Elhub er en sikker database som tar vare på personvernet. Du bestemmer selv hvem som skal ha tilgang til informasjonen din.

Logg inn på Elhub