Lading av elbiler

Det skal være lønnsomt å ha elbil, og du skal kunne lade den hjemme. Men det mange ikke er klar over, er at å koble elbilen til en vanlig stikkontakt kan være farlig.

Gjør du dét, vil ikke bare ladingen ta lang tid, men det kan også være brannfarlig. El-verket Høland gir deg råd.

Råd for trygg lading av elbil

1. Kontroller det elektriske anlegget ditt

Når sjekket du sist tilstanden til ditt elektriske anlegg? Uansett hvordan du velger å lade elbilen din, bør det elektriske anlegget være bygget for det. Eldre elektriske anlegget er ikke prosjektert og dimensjonert for så høy belastning over tid som elbillading gir. Og overbelastning kan føre til overoppheting og brann. Har det elektriske anlegget gått ut på dato, bør det oppgraderes.

OBS! Dersom du har en bolig som er bygget før 2010, kan det hende du ikke har et overspenningsvern i sikringsskapet. Overspenningsvernet reduserer sjansen for brann og skader på utstyr når det er uvær.

Oppgradering av elektriske anlegg må gjøres av en autorisert el-installatør.

2. Stikkontakt er kun en nødløsning!

Ifølge DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er lading med vanlig stikkontakt kun greit som en nødløsning. Om du absolutt bruke stikkontakt, bør reglene for sikker lading i stikkontakt følges:

Husk at bruk av skjøteledning ikke er tillatt, da det kan føre til overbelastning, kortslutning, isolasjonsskade og elektrisk sjokk.

 

Dette koster ladeboksen

Prisen for et komplett nytt ladeanlegg vil normalt ligge mellom 10 000 og 20 000 kroner. Da får du en veggmontert ladeboks, som kan brukes av alle nyere elbiler. Vurderer du å kjøpe elbil, er det lurt å inkludere prisen for ladeboksen i budsjettet. Ladeboksen er verdt investeringen – ladeboksen har en levetid opp mot 10 år, og kan øke verdien på boligen din.

Husk at ladeboksen må monteres av en autorisert el-installatør, som du finner i Elvirksomhetsregisteret.

 

3. Skaff deg en ladeboks

Den absolutt tryggeste formen for lading av elbil hjemme, er å bruke en ladeboks. El-Verket Høland anbefaler en Mode 3-ladestasjon med en Type 2-kontakt for lading hjemme. Dette er den samme typen som EU har vedtatt at skal brukes på alle offentlig tilgjengelige ladestasjoner fra og med 2018.

Ladeboksen er fastmontert på veggen, gir god sikkerhet, rask lading og stor fleksibilitet. Den sikrer deg mot overbelastning, og avbryter lading om det skulle oppstå feil.

Å ha en ladeboks er ikke bare en brannsikker løsning, men den gir også flere muligheter – som hurtiglading og laststyring. Laststyring brukes blant annet der mange biler lader samtidig. F.eks. i borettslag.

Elbil med lader

4. Trekk ut støpselet under tordenvær

I perioder med tordenvær, anbefaler vi å trekke ut støpselet og avbryte elbilladingen.

5. Hurtiglading kan forstyrre strømnettet

Nye elbilmodeller har mulighet for raskere lading ved bruk av høyere strømstyrke. Hurtiglading er ikke å anbefale å gjøre hjemme. Lading av elbiler med hurtiglading øker risikoen for forstyrrelser på strømnettet, slik som skjevspenning, flimmer og andre forstyrrelser som faller inn under Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Hvis du forårsaker skjevspenning hos andre forbrukere, må du fjerne årsaken eller betale nødvendig kostnader for styrking av strømnettet.

For mer informasjon om lading av elbil, last ned vår Elbilveileder:

Last ned veileder for elbil (PDF)