Ny nettleiemodell fra 1. januar 2022

Ny nettleiemodell fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 er El-Verket Høland AS pålagt å endre sin nettleie (tariffer). Intensjonen med endringen er å få en nettleie som bidrar til en bedre utnyttelse av strømnettet.

En ny nettleiemodell vil ikke gi større inntekter til hos, men bidra til at nettleien holdes så lav som mulig fremover.

En bekrivelse av modellen vil vi informere om i slutten av november, og prisene vil være klare i medio desember

https://www.energinorge.no/nynettleie/