Ny nettleiemodell fra 1. januar 2022

Ny nettleiemodell fra 1. januar 2022 Fra 1. januar 2022 er El-verket Høland AS pålagt å endre sin nettleie (tariffer). Intensjonen med endringen er å få en nettleie som bidrar til en bedre utnyttelse av strømnettet. En ny nettleiemodell vil ikke gi større inntekter til hos, men bidra til at nettleien holdes så lav som […]

Nye standardavtaler 1. april 2021

Nye tilknytningsvilkår er utarbeidet av Energi Norge og vil være gjeldende fra 1. april 2021 https://www.energinorge.no/fagomrader/standardavtaler/