Informasjon fra NVE vedr strømstøtteordningen 2022/2023.

NVE sendt ut info vedr strømstøtte for september 2022.  Dette skal opp i Stortinget 6. oktober 2022. Informasjon fra NVE

Ny nettleiemodell fra 1. august 2022

Fra 1. August 2022 innføres en ny prismodell for nettleie som skal bidra til å fordele belastningen på strømnettet mer jevnt over hele døgnet. Blir vi smartere strømbrukere, kan vi redusere behovet for fremtidige utbygginger av strømnettet, og dermed holde nettleien lavest mulig. Hva betyr ny nettleie for deg Hvordan den nye nettleien slår ut for deg […]

Prisjustering på nettleien fra 1. juni 2022

Prisjustering på nettleien fra 1. juni El-verket Høland ønsker at våre nettkunder skal ha lav nettleie. Derfor senket vi nettleien ved årskiftet. Økte kostnader utover året, som selskapet ikke styrer, gjør at vi må øke nettleien fra 1. juni 2022. Økningen blir på kr. 100,- pr. måned i fastbeløp for alle kunder. Videre øker vi […]

Nye standardavtaler 1. april 2021

Nye tilknytningsvilkår er utarbeidet av Energi Norge og vil være gjeldende fra 1. april 2021 https://www.energinorge.no/fagomrader/standardavtaler/