Nye standardavtaler 1. april 2021

Nye tilknytningsvilkår er utarbeidet av Energi Norge og vil være gjeldende fra 1. april 2021 https://www.energinorge.no/fagomrader/standardavtaler/

Tiltak for å begrense virusspredning

Høland og Setskog Elverk SA gjennom datterselskapene El-Verket Høland og VEV har ansvaret for driften av strømnettet og bredbåndsinfrastruktur. I den forbindelse iverksetter vi følgende tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset og for å sikre at våre mannskaper fortsatt kan utføre viktige arbeidsoppgaver: Våre kontorlokaler på Løken blir stengt for kunder. Kunder bes kontakte […]