Nyhetsbrev El Verket Høland AS

Les mer Endring av tariffer 2023-02-01

Informasjon vedrørende kompensasjonsordning for strømstøtte fra NVE.

Får dere faktura med 0,00 beløp, kan denne bare slettes i deres nettbank.  Det betyr at det er penger til gode.  Og de blir utbetalt når dato på forfall er klar og deres bankkonto nr. er oppdatert.  Alle som har meldt fra om dette tidligere, skal ikke gjøre dette igjen. Konto nr.  ligger klar for […]

SMS fra kredinor om krav på betaling

Mottatt SMS fra Kredinor? Det kan være et svindelforsøk! Klikk «Se status i din sak» nedenfor eller logg inn på Min side. Hvis det ikke ligger noen sak der kan du slette SMS. Se info på linken under Kredinor

Ny nettleiemodell fra 1. august 2022

Fra 1. August 2022 innføres en ny prismodell for nettleie som skal bidra til å fordele belastningen på strømnettet mer jevnt over hele døgnet. Blir vi smartere strømbrukere, kan vi redusere behovet for fremtidige utbygginger av strømnettet, og dermed holde nettleien lavest mulig. Hva betyr ny nettleie for deg Hvordan den nye nettleien slår ut for deg […]

Prisjustering på nettleien fra 1. juni 2022

Prisjustering på nettleien fra 1. juni El-verket Høland ønsker at våre nettkunder skal ha lav nettleie. Derfor senket vi nettleien ved årskiftet. Økte kostnader utover året, som selskapet ikke styrer, gjør at vi må øke nettleien fra 1. juni 2022. Økningen blir på kr. 100,- pr. måned i fastbeløp for alle kunder. Videre øker vi […]

Nye standardavtaler 1. april 2021

Nye tilknytningsvilkår er utarbeidet av Energi Norge og vil være gjeldende fra 1. april 2021 https://www.energinorge.no/fagomrader/standardavtaler/